BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Dnia 27.11.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie odbyło się spotkanie branżowe w ramach realizowanego przez powiat kwidzyński projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Spotkanie branżowe w ramach projektu organizowane są dwa razy do roku dla wszystkich branż objętych wsparciem w projekcie z poszczególnych szkół:

  • Zespół Szkół nr 2 w Kwidzynie, branża: Chemia lekka,
  • Zespół Szkół nr 1 w Kwidzynie, branże: ICT i elektronika oraz Transport, logistka i motoryzacja,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, branże: ICT i elektronika oraz Energetyka i ekoenergetyka.

W spotkaniach branżowych udział biorą przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw współpracujących ze szkołami, dyrekcja, a także nauczyciele kształcenia zawodowego ze szkół objętych wsparciem w projekcie. Podczas spotkania Pani Aneta Mroczko – kierownik projektu, zaprezentowała prezentację projektu pn. „Co nowego w projekcie”, która przedstawiała wniesione zmiany do Wniosku o Dofinansowanie projektu. Pani Jolanta Bryłka – Powiatowy Doradca-Konsultant, przedstawiła prezentację pn. „Aktywni edukacyjnie Pracodawcy”, w której zaprezentowała możliwości zwiększenia wpływu pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego oraz formy nawiązania współpracy między przedsiębiorstwami, a szkołami m.in. poprzez organizację wizyt zawodoznawczych.W programie spotkania zawarto również dyskusję na temat organizacji staży/praktyk zawodowych w roku 2020, a także wymianę informacji w ramach danej branży.

Spotkania branżowe są doskonała okazją do nawiązania nowych kontaktów, ugruntowania istniejących relacji oraz zdobycia nowych, ciekawych doświadczeń. Stanowią one sposobność nawiązania współpracy oraz dają możliwość dyskusji i wypracowania wspólnych stanowisk w zakresie bieżącej problematyki branżowej.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja