Drukuj

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych rozwijających kompetencje zawodowe.

Wsparcie przewidziane dla uczniów kształcenia zawodowego w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów”.

Do pobrania: