BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Malborku wydał w ubiegłym roku mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego 2017 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 595 legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Od października 2015 r. pracownicy zespołu w każdy trzeci czwartek miesiąca dyżurują w Kwidzynie.
Od początku tego roku dyżury prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie (pokój nr 20), w godzinach 9.30-12.00.

W pierwszej kolejności przyjmowane są wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wnioski o wydanie karty parkingowej oraz wydawane są legitymacje osoby niepełnosprawnej i karty parkingowe. Wnioski oraz odbiory legitymacji i kart muszą być wykonywanie osobiście przez osobę niepełnosprawną lub osobę upoważnioną. Ponieważ wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można wysłać pocztą, zawsze są one przyjmowane pod koniec dyżuru. Pracownicy PCPR udzielają szczegółowych informacji na temat pracy zespołu w Malborku i orzekania.

W centrum można otrzymać także wzory zaświadczeń i wniosków niezbędnych do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Druki wniosków można także pobrać na stronach internetowych zespołu w Malborku i PCPR w Kwidzynie. Dyżury w siedzibie PCPR nie wykluczają załatwiania spraw w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku. Orzekanie o niepełnosprawności odbywa się jednak wyłącznie w siedzibie zespołu w Malborku.

Od 1 lipca 2014 roku do kompetencji przewodniczącego zespołu należy wydanie karty parkingowej. Dokument wydawany jest wyłącznie osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, a która ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W 2017 roku niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego wydano 280 kart parkingowych.

PCPR

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP