BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Kwidzyński Klaster Energii uzyskał od Ministra Energii Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Konkurs dla klastrów energii prowadziło Ministerstwo Energii. Był to pierwszy tego typu konkurs, do którego zgłosiło się 115 klastrów z całego kraju.

W wyniku konkursu wyłoniono 33 Pilotażowe Klastry Energii, w tym utworzony przez Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny. W jego skład weszły wszystkie samorządy z powiatu kwidzyńskiego: miasto Kwidzyn, gminy Kwidzyn, gminy Ryjewo, Sadlinki i Gardeja, miasto i gmina Prabuty, samorząd powiatu oraz Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC w Kwidzynie. Podczas oceny merytorycznej poszczególne klastry zaprezentowały swoje projekty w siedzibie Ministerstwa Energii.

Jedną z korzyści utworzenia klastra ma być poprawa efektywności energetycznej poprzez promowanie i inicjowanie lokalnych przedsięwzięć z zakresu wytwarzania energii, także z odnawialnych źródeł energii oraz dążenie do samowystarczalności energetycznej gmin i powiatów.

Budowa infrastruktury Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z Centrum Energii Odnawialnej uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego. Wszystkie obiekty, które powstały na terenie parku zostały zrealizowane w standardzie „inteligentnych budynków”. Wyposażono je w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Na terenie parku powstały także Inkubator Przedsiębiorczości oraz bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne o pow. ponad 16 ha. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ok. 47 mln zł, w tym ponad 28,5 mln zł to środki unijne.

Do pobrania:

KPPT

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP