BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Od 1 sierpnia do 10 października bieżącego roku osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w semestrze zimowym.

Dofinansowanie udzielane jest w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W programie kolejny rok uczestniczy samorząd powiatu kwidzyńskiego. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wsparcie dotyczy nauki w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi. Dofinansowanie nauki w szkole wyższej dotyczy studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych lub doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Szczegółowych informacji w sprawie dofinansowania kosztów nauki udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie. Tel. 55 279 9915 lub 55 646 18 00.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP