Drukuj

1 lutego 2019r. w Borowym Młynie (gm. Ryjewo), odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior+. Z ramienia Starostwa Powiatowego w uroczystościach uczestniczył Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” w Borowym Młynie, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych i biznesu z terenu powiatu kwidzyńskiego. Oficjalne otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior+, nastąpiło poprzez uroczyste przecięcie wstęgi.

Dom Dziennego Pobytu Senior + powstał z inicjatywy Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” w Borowym Młynie. Inicjatywa została dofinansowana z Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.