BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie poszukuje kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej. W tym miesiącu planowane jest rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów.

Obejmie ono 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Szkolenie jest nieodpłatne.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może zostać powierzone jedynie osobom, które między innymi nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskie, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego), nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Kandydaci na rodziców zastępczych muszą mieszkać w Polsce i zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe. Nie mogą roli rodzica zastępczego pełnić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydaci do pełnienia rodziny zastępczej niezawodowej zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o jak najszybszy kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Nowa siedziba PCPR mieści się w Kwidzynie przy ul. Hallera 5, tel. 55 279 99 15, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00- 15.00.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP