BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Utworzenie czterech nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz organizacja zajęć matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dla dzieci niepełnosprawnych, to zadania realizowane od września ubiegłego roku w ramach projektu "Krok w przyszłość - wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kwidzyńskiego".

Jego beneficjentami są samorząd powiatu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach. Wsparciem objęci są także nauczyciele ośrodka. Pieniądze na realizację projektu pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Oprócz utworzenia czterech nowych miejsc wychowania przedszkolnego, projekt zakłada udział jedenaściorga dzieci niepełnosprawnych, w zajęciach matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych opartych o metodę eksperymentu.

Realizowane są również zajęcia indywidualne i grupowe wyrównujące stwierdzone deficyty, w tym zajęcia kompensacyjno- korekcyjne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne, zajęcia hipoterapii i z integracji sensorycznej. Sala, w której prowadzone będą zajęcia z podstawy programowej, zostanie wyposażona zostanie w meble oraz pomoce dydaktyczne. Zakupiony i zamontowany zostanie plac zabaw dla wychowanków, który wspomagać będzie rozwój poznawczy dzieci oraz urozmaici zajęcia ruchowe. Dla ośmiu nauczycieli przewidziano wsparcie w postaci szkoleń i kursów niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Celem szkoleń jest także podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

W ramach projektu "Krok w przyszłość - wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kwidzyńskiego" czterem nauczycielom placówki zostaną sfinansowane studia podyplomowe. Łączna wartość projektu wynosi ponad 1,16 mln zł, w tym ponad 989 tys. zł to środki unijne. Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2020 roku. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach oferuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 0 do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Placówka zapewnia wykwalifikowanych specjalistów, w tym logopedę, oligofrenopedagoga, fizjoterapeutę i psychologa.

W ośrodku można uzyskać porady oraz konsultacje dotyczące pracy z dzieckiem. SOSW prowadzi też edukację przedszkolną dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. W ośrodku funkcjonuje szkoła podstawowa oferująca naukę dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem.

Barcice zajecia

Foto: archiwum SOSW w Barcicach

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP