BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

3 i 4 kwietnia w Warszawie odbyło się XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Było to spotkanie Jubileuszowe 20-lecia istnienia Związku Powiatów Polskich. Z ramienia Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, w zgromadzeniu uczestniczył Starosta Kwidzyński, Jerzy Godzik.

Zebrani rozmawiali o najważniejszych dla samorządów problemach, wypracowali stanowiska, które zostaną przekazane właściwym organom. Delegaci dokonali także zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz przyjęli budżet na rok bieżący. Ponadto, przedstawiciele powiatów przyjęli program działania organizacji na 2019r.oraz dokonali zmian w Statucie Związku.

Podczas spotkania odbyła się również uroczysta gala, podczas której zostały wręczone nagrody laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2018r. oraz uhonorowań związanych z 20-leciem Związku Powiatów Polskich.

Drugiego dnia Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, odbyły się dwie prelekcje dotyczące partnerstwa publiczno – prywatnego: Partnerstwo publiczno –prywatne w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz Partnerstwo publiczno – prywatne w projektach drogowych : specyfika sektora oraz przykłady dobrych i złych praktyk w dotychczasowych projektach realizowanych w Polsce. Swoje wystąpienie miał również Prezes NFZ, na temat Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019 – 2023.

Zdjęcia – Galeria zdjęć – Związek Powiatów Polskich

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP