Drukuj

12 kwietnia w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej, odbyła się konferencja inaugurująca prace nad „Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030”.

Z ramienia Starostwa Powiatowego w konferencji udział wziął Wicestarosta Kwidzyński, Wiesław Wosiak.

Konferencję otworzył, Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. Podczas spotkania rozmawiano o wyzwaniach globalnych, europejskich i krajowych oraz Rozwoju Pomorza do roku 2030 z perspektywy zaproszonych specjalistów. Kolejną częścią konferencji, była dyskusja oraz prezentacja trybu i harmonogramu prac nad projektem „Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030”.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 będzie wyznaczała kierunek w jakim powinien rozwijać się nasz region w nadchodzącej dekadzie.

Największa pula środków wydatkowana będzie na wsparcie innowacyjności, badania i rozwój, efektywność energetyczną, ochronę środowiska, w tym zwalczanie zanieczyszczenia powietrza. Fundusze unijne przeznaczone zostaną również na rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, głównie rozwój transportu publicznego.