Drukuj

Kwotę w wysokości 713 tys. zł przekaże samorząd powiatu dla gminy Ryjewo na budowę Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej.

Gmina Ryjewo jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”, które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej. Siedziba WTZ będzie mieściła się w nowym budynku, którego budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał samorządowi gminy Ryjewo ponad 1 mln zł na budowę obiektu, który powstanie w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.

Obecnie zajęcia dla niepełnosprawnych uczestników WTZ prowadzone są w pomieszczeniach piwnicznych DPS. Zajęcia w warsztacie prowadzone są dla 42 uczestników. Uczestniczą oni w zajęciach prowadzonych w pracowniach: malarskiej, wikliniarskiej, ceramicznej, życia codziennego, komputerowej, fotograficznej, krawiecko-dziewiarskiej, fryzjersko-kosmetycznej oraz stolarsko-ogrodniczej.