BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

10 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach odbyła się XIII edycja festynu „Barcickie Lasy” pod hasłem „Lasy Europy” połączonego z obchodami Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

W uroczystości udział wzięli Przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Śnieg, Wicestarosta Kwidzyński, Wiesław Wosiak, Członkowie Zarządu Powiatu, Danuta Woronowicz oraz Tomasz Pisarek.

Dni Funduszy Europejskich zrealizowane zostały w ramach projektu "Krok w przyszłość - wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kwidzyńskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 03. Edukacja, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna. Projektodawcą jest Powiat Kwidzyński, Realizatorem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Barcicach. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Okres realizacji projektu od 01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. Wartość całego projektu - 1 164 415,61 zł , w tym koszty bezpośrednie - 970 346,34 zł.

W ramach projektu utworzono cztery nowe miejsca wychowania przedszkolnego, realizowane są również zajęcia indywidualne i grupowe dla 11 dzieci wyrównujące stwierdzone deficyty, w tym zajęcia kompensacyjno- korekcyjne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne, zajęcia hipoterapii i z integracji sensorycznej. Sala, w której prowadzone zajęcia z podstawy programowej została wyposażona w meble oraz pomoce dydaktyczne. Zakupiony i zamontowany zostanie plac zabaw dla wychowanków, który wspomagać będzie rozwój poznawczy dzieci oraz urozmaici zajęcia ruchowe. Wartość placu zabaw po przetargu 165 000,00 zł. Dla 8 nauczycieli przewidziano także wsparcie w postaci szkoleń i kursów niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Celem szkoleń jest także podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

W ramach XIII edycji festynu „Barcickie Lasy” odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci, które zostały poprowadzone przez Leśników. Podczas uroczystości został otwarty nowy ogródek dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Barcicach. Ogródek został dofinansowany w ramach projektu „Krok w przyszłość - wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kwidzyńskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.
Dzieci korzystać mogły z wielu atrakcji tj. Alpakoterapia, malowanie twarzy, super budka, animacje sportowo – rekreacyjne, chodzące maskotki, zamek do skakania, zjeżdżalnie, basen z kulkami, chusta animacyjna.

Zdjęcia: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Barcicach

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP