Drukuj

Kwidzyńskie Forum Teatralnego Placówek Kształcenia Specjalnego odbyło się w Teatrze Miejskim w Kwidzynie. Swoje przedstawienia zaprezentowało piętnaście placówek z województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego
i pomorskiego.

Organizatorem Forum jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. Forum odbyło się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Gośćmi wydarzenia byli między innymi senator Leszek Czarnobaj, Krzysztof Olkowicz, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego oraz Piotr Widz, wiceburmistrza Kwidzyna. Widzów oraz uczestników Forum powitała Anna Jankowska, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Podczas imprezy obradowało jury w składzie Elżbieta Zachorowska, Adam Karaś i Michał Juszczakiewicz. Imprezę poprowadzili Agnieszka Supron, Monika Lipińska i aktor Michał Juszczakiewicz. Tradycyjnie, jak co roku, jury przyznało piętnaście równorzędnych nagród.

Powiat kwidzyński reprezentowało sześć ośrodków, które przygotowały przedstawienia o różnej tematyce. Były to: zespół teatralny "Plama" z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, który zaprezentował przedstawienie "Córeczki", Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie - "Afryka dzika", Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kwidzynie z pantomimą "Drzewo darów" według Shel Silverstein, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące z przedstawieniem "W kurniku - historia (nie) prawdziwa", Niepubliczne Przedszkole Kolorowe z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi w Kwidzynie, które przedstawiło sztukę "W kolorowym kosmosie" oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Prabutach z przedstawieniem "Kot w butach".

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie to obecnie jedyny ośrodek resocjalizacyjno-rewalidacyjno, integracyjny dla dziewcząt w Polsce. W ośrodku przebywa ok. 60 dziewcząt w wieku od 13 do 19 lat. Wychowanki otrzymują wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną logopedyczną, a także medyczną. Jednym z głównych celów pracy ośrodka jest umożliwienie wychowankom ukończenia szkoły oraz zdobycia zawodu.