Drukuj

Zarząd powiatu zatwierdził specyfikację przetargową i projekt umowy w sprawie utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Z uwagi na zbyt wysokie ceny proponowane przez wykonawców poprzedni przetarg nie został rozstrzygnięty.

Każdego roku zabiegami utrzymania zieleni polegającymi na koszeniu pasa drogowego na całej szerokości wraz z przeciwskarpą objętych jest ok. 50% dróg powiatowych. To ok. 100 km dróg. Przy drogach o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym koszenie przeprowadzane jest zwykle na szerokości 2 m. Zabiegi związane z utrzymaniem zieleni prowadzone są dwa razy i obejmują ponad 230 km dróg powiatowych.