BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

25 czerwca w Kwidzyńskim Parku – Przemysłowo Technologicznym w Górkach odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. W spotkaniu udział wziął Wicestarosta Kwidzyński, Wiesław Wosiak.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie finansowe Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego za zeszły rok obrotowy. Ponadto rozpatrzono i podjęto uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego KPPT, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KPPT, przeznaczenia zysku KPPT, udzielono absolutorium poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej KPPT, uchwalano plan rzeczowo – finansowy KPPT oraz powołano poszczególnych członków Rady Nadzorczej KPPT.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja