Drukuj

25 czerwca w Kwidzyńskim Parku – Przemysłowo Technologicznym w Górkach odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. W spotkaniu udział wziął Wicestarosta Kwidzyński, Wiesław Wosiak.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie finansowe Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego za zeszły rok obrotowy. Ponadto rozpatrzono i podjęto uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego KPPT, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KPPT, przeznaczenia zysku KPPT, udzielono absolutorium poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej KPPT, uchwalano plan rzeczowo – finansowy KPPT oraz powołano poszczególnych członków Rady Nadzorczej KPPT.