Drukuj

Zarząd Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" w Kwidzynie uzyskał absolutorium. W Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w kwidzyńskiej siedzibie organizacji, wzięło udział dwudziestu jeden delegatów, reprezentujących członków z całego rejonu.

W spotkaniu wziął udział także Bernhard Kolb z organizacji Heimakreis Stuhm. TKLN "Ojczyzna" powstało w 1992 roku. Nie skupia jedynie osób z korzeniami niemieckimi, ale także osoby, które interesują się językiem i kulturą niemiecką. Organizacją od początku kieruje Manfred Ortman. Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" jest członkiem porozumienia pomiędzy samorządem Kwidzyna i Zakonem Johannitów, w sprawie funkcjonowania Stacji Socjalnej.

Stacja od lat zapewnia pomoc charytatywną potrzebującym mieszkańcom miasta Kwidzyna, a także powiatu kwidzyńskiego. Towarzystwo jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez, w tym Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, Święta Pieczonego Ziemniaka czy Konkursu Wieńców Adwentowych.

zarzad TKLN