BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

28 czerwca w siedzibie Spółki przy ul. Hallera w Kwidzynie, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. W spotkaniu uczestniczył Starosta Kwidzyński, Jerzy Godzik.

W czasie zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. Podjęto uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Ponadto, udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja