BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Zarząd powiatu podjął decyzję o udzieleniu Nadleśnictwu Kwidzyn dotacji celowej z budżetu powiatu, w wysokości 4.612,50 zł z przeznaczeniem na zakup 150 szt. kuropatw, które zwiększą liczebność zwierzyny drobnej na terenie powiatu kwidzyńskiego.

Nadleśnictwo Kwidzyn na terenie swojego Ośrodka Hodowli Zwierzyny, od wielu lat prowadzi działania w celu zwiększenia liczebności zwierzyny drobnej, polegające na ograniczaniu liczby drapieżników, zagospodarowaniu ostoi, walce z kłusownictwem, zakładaniu remiz śródpolnych, zimowym dokarmianiu z wykorzystaniem podsypów dla bażantów i kuropatw czy wsiedlaniu tych gatunków w łowisko. Działania te pozwalają m.in. urozmaicić krajobraz o gatunki, które coraz rzadziej można spotkać w środowisku naturalnym.

Nadleśnictwo Kwidzyn, podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach „Programu wsiedlania kuropatwy na lata 2017- 2026”, planuje zakup łącznie ok. 200 szt. kuropatw, w tym ok. 150 szt. ze środków pochodzących z dotacji powiatu i ok. 50 szt. ze środków własnych.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP