BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Dnia 23.09.2019 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Z ramienia powiatu kwidzyńskiego w spotkaniu uczestniczył Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński.

Podczas posiedzenia omówiono między innymi: aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie kwidzyńskim, w tym stan bezrobocia, liczbę zgłaszanych ofert pracy, liczbę osób bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz uczestnictwo osób bezrobotnych w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu. Ponadto przedstawiono informację o wykorzystaniu środków z Funduszu Pracy w 2019 roku, a także dane na temat liczby oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom wpisanych w bieżącym roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie do ewidencji oświadczeń oraz liczby wydanych przez urząd pracy zezwoleń na pracę sezonową.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy uczestniczyli również zaproszeni przedstawiciele agencji pośrednictwa pracy PROGRES HR POLAND SP. Z O.O., którzy przedstawili informację na temat liczby cudzoziemców zatrudnionych za pośrednictwem tejże agencji w kwidzyńskich zakładach pracy oraz na temat głównych problemów migrantów przebywających na terenie powiatu kwidzyńskiego. Przedstawiciele agencji pośrednictwa pracy udzielali także odpowiedzi na zapytania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy dotyczące funkcjonowania cudzoziemców na lokalnym rynku pracy.

Podczas spotkania zadeklarowano wzajemną współpracę na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie kwidzyńskim.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP