BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

10 października (czwartek) mija termin składania wniosków dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia dla niepełnosprawnych studentów na semestr zimowy, w roku akademickim 2019/2020.

Wsparcie udzielane jest w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny Samorząd". Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Warunkiem uzyskania pomocy jest znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Osoba składająca wniosek nie może mieć wymagalnych zobowiązań wobec PFRON. Maksymalna kwota dofinansowania w tym roku, w przypadku dodatku na pokrycie kosztów kształcenia wynosi do 1 tys. zł. Na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego można uzyskać do 4 tys. zł. Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. gen. Józefa Hallera 5 w Kwidzynie. Moduł II semestr zimowy - do 10 października 2019 roku (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego).

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja