Drukuj

10 października (czwartek) mija termin składania wniosków dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia dla niepełnosprawnych studentów na semestr zimowy, w roku akademickim 2019/2020.

Wsparcie udzielane jest w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny Samorząd". Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Warunkiem uzyskania pomocy jest znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Osoba składająca wniosek nie może mieć wymagalnych zobowiązań wobec PFRON. Maksymalna kwota dofinansowania w tym roku, w przypadku dodatku na pokrycie kosztów kształcenia wynosi do 1 tys. zł. Na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego można uzyskać do 4 tys. zł. Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. gen. Józefa Hallera 5 w Kwidzynie. Moduł II semestr zimowy - do 10 października 2019 roku (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego).