BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Zarząd PFRON w Warszawie ustalił termin składania nowych wniosków w ramach obszaru A „ Programu wyrównywania różnic między regionami III” od dnia 1 października 2019 r. do 31 listopada 2019 r.

Przewidziana w programie pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Dofinansowanie może wynieść do 165 000 zł.
Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego są określone w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A przedmiotowego programu w 2019 r.
Pomoc Funduszu stanowi element programu „Dostępność +”, jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego.
Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl
Ponadto informacje na temat zasad programu udzielane są w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku , ul. Grunwaldzka 184 oraz telefonicznie- 58/ 350 05 33 oraz 58/350 05 39.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja