BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

KOMUNIKAT

w sprawie XXI edycji przyznawania
Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego
za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego
oraz XVI edycji Dorocznych Nagród w Dziedzinie Kultury i Sportu

Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego oraz Starosta Kwidzyński zapraszają do składania wniosków o przyznanie:

  1. Honorowej Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności.
  2. Honorowej Nagrody Starosty Kwidzyńskiego za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego.
  3. Dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
  4. Nagród Starosty Kwidzyńskiego dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników.

Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego i Starosty Kwidzyńskiego przyznawane są osobom fizycznym i prawnym. Z wnioskiem o przyznanie Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego może wystąpić każda osoba fizyczna lub prawna.

Nagrody Starosty Kwidzyńskiego w zakresie kultury i sportu mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy. Z wnioskiem o przyznanie Nagród mogą wystąpić:

  • jednostki organizacyjne realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • związki sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej,
  • organy jednostek samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne,
  • inne podmioty.

Wzory wniosków wraz z regulaminami przyznawania nagród można uzyskać w pok. nr 114 Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego: www.powiatkwidzynski.pl
Wnioski o przyznanie nagród należy składać w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, przy wejściu do budynku) w terminie do dnia 15 grudnia 2019 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych 2019

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja