Drukuj

KOMUNIKAT

w sprawie XXI edycji przyznawania
Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego
za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego
oraz XVI edycji Dorocznych Nagród w Dziedzinie Kultury i Sportu

Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego oraz Starosta Kwidzyński zapraszają do składania wniosków o przyznanie:

  1. Honorowej Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności.
  2. Honorowej Nagrody Starosty Kwidzyńskiego za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego.
  3. Dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
  4. Nagród Starosty Kwidzyńskiego dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników.

Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego i Starosty Kwidzyńskiego przyznawane są osobom fizycznym i prawnym. Z wnioskiem o przyznanie Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego może wystąpić każda osoba fizyczna lub prawna.

Nagrody Starosty Kwidzyńskiego w zakresie kultury i sportu mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy. Z wnioskiem o przyznanie Nagród mogą wystąpić:

Wzory wniosków wraz z regulaminami przyznawania nagród można uzyskać w pok. nr 114 Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego: www.powiatkwidzynski.pl
Wnioski o przyznanie nagród należy składać w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, przy wejściu do budynku) w terminie do dnia 15 grudnia 2019 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych 2019