Drukuj

W dniach 26 - 29 listopada br. delegacja przedstawicieli województwa pomorskiego, w tym przedstawiciele władz lokalnych, Urzędu Marszałkowskiego, naczelnicy wydziałów edukacyjnych i oświaty, przedstawiciele Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego Danuta Woronowicz uczestniczyli w wizycie studyjnej w Brukseli pod tytułem „Rozwój jakości usług edukacyjnych na przykładzie Belgii i inicjatyw UE”.

Wizyta w Regionalnym Biurze Województwa Pomorskiego w Brukseli miała na celu prezentację belgijskiego systemu edukacji ze wsparciem uczniów uzdolnionych oraz uczniów szkół zawodowych w Walonii i Brukseli, działających na terenie Belgii. Przedstawiono też sytuację ucznia zdolnego we Flandrii na podstawie badań nad uczniami uzdolnionymi w ramach projektu TALENT. Prelekcja została poprowadzona przez przedstawicieli Federacji Walonia-Bruksela oraz Sabine Sypré- koordynatorkę projektu TALENT.

Podczas posiedzenia w Komisji Europejskiej przedstawiono działania na rzecz młodzieży oraz założenia Programu Erasmus+ po 2020 roku oraz możliwości związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym w formie dwóch prezentacji.

Przedstawiciele delegacji odbyli również wizytę w szkole zawodowej Institut Saint-Joseph, gdzie odwiedzili liczne pracownie przygotowujące do zawodów takich jak: pracownik laboratoryjny, stolarz, renowator zabytków, elektromechanik oraz mieli możliwość przeprowadzenia rozmów z uczniami i nauczycielami na temat procesu kształcenia zawodowego. Gości oprowadzali Dyrektor Szkoły, Laurence Hubert oraz Zastępca Dyrektora, Sophie Geeraerts.

Podczas spotkania z przedstawicielkami Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej omówiono wykorzystanie środków RPO WP 2014-2020 na wsparcie pomorskiej edukacji i perspektywy na lata 2021-2027.
Kolejne spotkanie to prezentacja Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego CEDEFOP, o której opowiedział Cosmin Roman –przedstawiciel CEDEFOP.

Podczas ostatniego dnia wizyty pokazano prezentację działalności Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. Przedstawiono również ofertę dla członków Stowarzyszenia „Pomorskie w UE”.