Drukuj

Można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Program funkcjonuje od 2003 roku.

Najczęściej ze środków PFRON korzystano w przypadkach likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych oraz środowiskowych domach samopomocy. W ramach tegorocznego programu będą realizowane następujące obszary:

Wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru B, C, D, F i G należy składać do dnia 14 lutego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (ul. gen. Józefa Hallera 5). Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru A i E należy składać bezpośrednio w siedzibie Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku (Al. Grunwaldzka 14, tel. 58 350 05 39, 58 350 05 33) w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku. Szczegółowych informacji na temat programu i zasad dofinansowania udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie tel. 55 279 99 15 lub 55 646 18 00.