Drukuj

Rozpatrzono wnioski dotyczące likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się. Z dofinansowania można skorzystać tylko wówczas, gdy zakup lub inwestycja dotyczy indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z osobami, które otrzymały wsparcie, będą podpisywane umowy z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności. Zawartych zostanie 40 umów: 32 na likwidację barier technicznych i architektonicznych oraz 8 na likwidację barier w komunikowaniu się. To przede wszystkim dostosowanie wykonania łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowy podjazdów dla osób poruszających się na wózkach oraz zakup sprzętu komputerowego dla osób z trudnościami w komunikowaniu się. Średnie dofinansowanie do modernizacji łazienek to ok. 2,5 tys. zł. W tym roku na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, samorząd powiatu przeznaczył 120 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.