BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Prawie 50 wniosków o przyznanie pomocy złożyli niepełnosprawni mieszkańcy powiatu w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych adresowany jest do osób, które na skutek zamknięcia placówek nie mogą korzystać z zajęć rehabilitacyjnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie apeluje, aby przed złożeniem wniosku sprawdzić czy tego rodzaju pomoc przysługuje osobie niepełnosprawnej, ponieważ pojawia się coraz więcej wniosków od osób, które nie spełniają warunków uzyskania wsparcia. Według szacunków PCPR w powiecie kwidzyńskim uprawnionych jest ok. 160 osób. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres przyznania świadczenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Wnioski można składać do 4 września bieżącego roku przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl), pocztą tradycyjną lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W razie wątpliwości można skorzystać z infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (w godz. 9.00 - 20.00), 22 581 84 10 wew. 3 (w godz. 9.00 - 15.00), infolinii SOW - 800 889 777 (w godz. 9.00 - 17.00) lub pomocy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, tel. 55 646 18 00 i 55 279 99 15.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja