Drukuj

Informacja o wyniku postępowania do ogłoszonego zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą: laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi, tabletów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz oprogramowania biurowego do laptopów.

Zakup realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Umowa jest finansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.