Drukuj

Dla rodzin zastępczych oraz wychowanków domów dla dzieci zostały kupione telewizory, kamerki, urządzenia wielofunkcyjne oraz środki dezynfekujące i ochrony osobistej. Samorząd powiatu pozyskał ponad 1,1 mln zł w ramach programu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Dzięki uzyskanym środkom dzieci w rodzinach zastępczych otrzymają także sprzęt komputerowy. Program finansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W imieniu samorządu powiatu program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Wyłoniono już dostawcę telewizorów i urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek ze skanerami).
Do dzieci z domów dziecka trafiły także słuchawki i kamery, które wykorzystane zostaną do nauki zdalnej. Poza tym kupione zostały środki dezynfekujące oraz do ochrony osobistej, w tym maseczki i rękawiczki. W domach dziecka przygotowano sześć miejsc do kwarantanny. W tym tygodniu powinno zakończyć się ich wyposażanie. Dziecko, które zostanie przyjęte do domu będzie musiało przejść kwarantannę zanim trafi do grupy. Powtórzona zostanie procedura dotycząca zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, gdyż w pierwszym przetargu nie udało się wyłonić dostawców sprzętu. Obecnie w 142 rodzinach zastępczych w powiecie kwidzyńskim przebywa 254 dzieci. Dzieci znajdują się także w dwóch placówkach w Kwidzynie oraz jednym Domu dla Dzieci w Ryjewie. Domy dla Dzieci prowadzi Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie.