Drukuj

Zwiększona została liczba miejsc w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kwidzynie. To placówka wspierająca osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek mieści się w wydzielonej części budynku przy ul. Ogrodowej 2, w którym znajduje się także Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W placówce dotychczas mogło przebywać 15 osób, w tym osoby przewlekle chore psychicznie, upośledzone umysłowo oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Pobyt w ośrodku umożliwia uczestnikom rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia. Od 1 listopada Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 22 miejscami. Nowe osoby, które miały rozpocząć zajęcia muszą jednak na razie korzystać z zajęć prowadzonych zdalnie. Ośrodek funkcjonuje pięć dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie.
Jego prowadzeniem zajmuje się Fundacja "Ja tu jestem". Zgodnie z zawartą z samorządem powiatu umową ośrodek będzie prowadzony przez fundację do 2022 roku.

SDSKwidzyn