BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020

Termin składania wniosków: 30.11.2023r. – 14.12.2023r.

I zakres tematyczny: Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze PLGD (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.).

Szczegóły ogłoszenia: http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=84

II zakres tematyczny: Tworzenie nowych przedsiębiorstw wspierających społeczny i gospodarczy rozwój obszaru PLGD (w ramach §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.).

Szczegóły ogłoszenia: http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=96

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania, Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 46 pok. 6, 82-500 Kwidzyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja