Drukuj

Samorząd powiatu złożył wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Szkolnej 4 w Prabutach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Słowiańskiej 17 w Kwidzynie i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Staszica 27 w Kwidzynie (dawny Zespół Szkół Technicznych).

Pod koniec ubiegłego miesiąca  rada powiatu upoważniła zarząd do złożenia wniosku o dofinansowanie z  funduszu. Pieniądze można uzyskać z programu  System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Uchwała była niezbędna, aby można było złożyć wniosek o uzyskanie dotacji i pożyczki. Szacunkowa wartość inwestycji ?Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu kwidzyńskiego? wynosi 3,5 mln zł. Możliwe jest uzyskanie dotacji pokrywającej 30%  kosztów kwalifikowanych.