Drukuj

W trzeciej dekadzie lutego odbędzie się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. rzeki Liwy, działającego przy staroście kwidzyńskim.

Zespół powstał na wniosek rolników i samorządowców w 2009 roku, po tym jak wody rzeki Liwy zalały po raz kolejny setki hektarów upraw. Poszkodowanymi są głównie mieszkańcy gmin Kwidzyn i Sadlinki, a także gminy Ryjewo.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji zarządzających gospodarką wodną, w tym urządzeniami melioracyjnymi oraz przedstawiciele samorządów i  rolników. Pracom zespołu przewodniczy Andrzej Fortuna, wicestarosta kwidzyński.

Podczas planowanego spotkania ma zostać omówiony tegoroczny zakres prac konserwacyjnych na rzece Liwie, kanałach oraz sieciach melioracyjnych. Omówione zostaną także tegoroczne zagrożenia i sposoby przeciwdziałania zalewaniu terenów nizinnych, w razie intensywnych opadów deszczu. Po posiedzeniu Zespołu Problemowego ds. rzeki Liwy, planowane jest posiedzenie komisji ds. wsi i infrastruktury wiejskiej, działającej w radzie powiatu.  Podczas posiedzenia mają zostać omówione bieżące sprawy.