BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Rozpoczęto przygotowania do wyłonienia wykonawców, którzy zajmą się tegorocznymi remontami cząstkowymi dróg powiatowych.

Przygotowując specyfikację przetargową zastosowano zupełnie nowe rozwiązanie. Powiat kwidzyński został podzielony
na dwa rejony. Dzięki temu wiosenne remonty mają zostać przeprowadzone w rekordowo krótkim czasie, który nie przekroczy trzech tygodni. Firma, która zostanie wybrana w drodze przetargu, będzie musiała dokonać napraw w tym czasie, od dnia przekazania protokołu z listą napraw.

Inne zadanie, które planuje wykonać samorząd powiatu, dotyczy remontu uszkodzonych dróg poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych na wskazanych odcinkach dróg. Zabieg ten po raz pierwszy zastosowano w ubiegłym roku, przed okresem zimowym. Po pierwszych kontrolach w tym roku, okazało się, że sposób się sprawdził, gdyż bardzo dobrze zabezpiecza drogi przed degradacją nawierzchni w okresie zimowym. W ubiegłym roku utrwalenie objęło drogi o powierzchni ok. 22 tys. m?. W tym roku zabieg ma objąć większą powierzchnię dróg, ale zależeć to będzie od  wielkości środków finansowych, które pozostaną po zimowym utrzymaniu dróg.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja