Drukuj

25 lutego (wtorek) o godz. 11.00 wicestarosta Andrzej Fortuna weźmie udział w posiedzeniu zespołu problemowego ds. Liwy.

Tematem spotkania będzie omówienie tegorocznych prac konserwacyjnych obejmujących urządzenia wodne, rzekę Liwę oraz kanały.W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Spółek Wodnych, a także rolników i samorządów.

Zespół powstał na wniosek rolników i samorządowców w 2009 roku, po tym jak wody rzeki Liwy zalały setki hektarów upraw. Spotkania zespołu służą nie tylko omawianiu bieżących problemów związanych z rzeką i kanałami oraz siecią melioracyjną, ale też koordynacji działań wszystkich instytucji, odpowiedzialnych za utrzymanie właściwego stanu urządzeń wodnych.