BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie w dniu 03.06.2015 r. poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem instytucji kultury z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie:

? możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk,
- Programów wspólnotowych: Kreatywna Europa, Europa dla obywateli,

? źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

wizytowka ost

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja