Drukuj

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie w dniu 03.06.2015 r. poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem instytucji kultury z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie:

? możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk,
- Programów wspólnotowych: Kreatywna Europa, Europa dla obywateli,

? źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

wizytowka ost