Drukuj

Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych ? ?Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności?