Drukuj

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych na oba zadania.

Każda komisja konkursowa składa się 3 przedstawicieli samorządu oraz z co najmniej 2 przedstawicieli organizacji.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 16.00 drogą mailową ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )bądź pisemnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
ul. T. Kościuszki 29 b
82-500 Kwidzyn
Zakładany termin posiedzeń komisji – styczeń 2020 r.

Przypominamy, iż kandydatów do komisji obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm. –
w szczególności:

Art.15 ust.2d:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Art. 15 2f:
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej, pok. 206, nr tel. 55 646 50 55.

Do pobrania: