BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy  z dni a 24.04.2033r. oraz art. 13 ust.3 (tj. Dz. U z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza się  wyniki  postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w 2014 r. w zakresie  wspierania osób niepełnosprawnych ? ?Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego?:

I. Do ogłoszonego w dniu 6 marca 2014 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 r. w zakresie  wspierania osób niepełnosprawnych ? ?Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego?  złożona została następująca oferta:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wysokość proponowanej dotacji (w tys. zł)
1. Stowarzyszenie  Rehabilitacyjne  Centrum  Rozwoju Porozumiewania
Kwidzyn
?Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier
w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego?
165 500


II. Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 1 kwietnia 2014 r. z przebiegu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwałą nr 344/14  w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych ? ?Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego?  dokonał wyboru oferty:  
 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wysokość udzielonej dotacji (w tys. zł)
1. Stowarzyszenie  Rehabilitacyjne  Centrum  Rozwoju Porozumiewania
Kwidzyn
?Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier
w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego?
165 500

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja