Drukuj

ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO  OGŁASZA

na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) wyniki postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie  wspierania osób niepełnosprawnych ? ?Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego?:

I. Do ogłoszonego w dniu 31 marca 2015 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w zakresie  wspierania osób niepełnosprawnych ? ?Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego? złożona została następująca oferta:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wysokość proponowanej dotacji
1. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania
Kwidzyn
?Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego? 151 500 zł

 

II. Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 28 kwietnia 2015 r.  z przebiegu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwałą nr 42/15  w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych ? ?Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego?  dokonał wyboru oferty:  

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wysokość udzielonej dotacji
1. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania
Kwidzyn
?Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego?  151 500 zł

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 13  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej.