Drukuj

Informacja o likwidacji Powiślańskiego Stowarzyszenia  ?URTHONA? w Kwidzynie.

W związku ze zmniejszeniem się liczby członków stowarzyszenia oraz braku możliwości pozyskiwania środków na jego działalność, likwidatorzy  stowarzyszenia informują, iż termin likwidacji został wyznaczony na dzień 14 kwietnia 2015 r., ,a jego rozwiązanie oraz wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 29 maja 2015 r.

Likwidatorzy:
Irena Michna     Piotr Michna      Mateusz Pizuński