BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Starosta Kwidzyński przypomina, że dnia 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska opublikował w Monitorze Polskim komunikat w sprawie utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami z dniem 24 stycznia 2018 (M.P. z 2018 r. poz. 118)- rejestr BDO.

Obowiązek uzyskania numeru rejestrowego, oprócz podmiotów prowadzących transport odpadów oraz podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dotyczy również podmiotów wytwarzających odpady inne niż odpady komunalne.
Od dnia 1 stycznia 2020r. wytwórca odpadów nie posiadający numeru rejestrowego, nie będzie miał możliwości legalnego przekazania odpadów, jak również nie będzie mógł prowadzić ewidencji i sprawozdawczości odpadów poprzez udostępnione nowe moduły elektronicznej Bazy Danych o Odpadach (BDO).
Ponadto od dnia 1 stycznia 2020r. za brak wpisu do BDO grożą administracyjne kary pieniężne w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł.
Wobec powyższego, w przypadku wytwarzania odpadów innych niż komunalne, jeżeli do dnia dzisiejszego nie posiadacie Państwo numeru rejestrowego, należy dokonać niezwłocznie wpisu do BDO.

Poniżej link do strony, z której można pobrać wniosek o wpis do BDO:

https://bdo.mos.gov.pl/

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP