Drukuj

W salach kwidzyńskiego muzeum w Kwidzynie odbyła się dnia 4 kwietnia 2014 r. uroczystość wręczenia Markowi Krzykowskiemu -  prezesowi International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. aktu nadania tytułu honorowego ambasadora powiatu kwidzyńskiego.

Tytuł ten został nadany przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego. Akt nadania tytułu oraz symboliczny paszport wręczył nowemu ambasadorowi Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu. Gratulacje złożyli między innymi Jerzy Godzik, Starosta Kwidzyński oraz senator Leszek Czarnobaj, reprezentujący Kapitułę Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego.

Tytuł przyznawany jest za działalność, która wniosła istotny wkład dla dobra powiatu kwidzyńskiego. Pan Marek Krzykowski jest związany z  Kwidzynem od 31 lat.  Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w dawnych Zakładach Celulozowo-Papierniczych, a później w International Paper Kwidzyn. Ukoronowaniem kariery stało się objęcie w 1996 roku funkcji wiceprezesa, a w 2005 roku prezesa zarządu spółki. Kapituła Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego dostrzegła, że w szerokim spektrum działania Marka Krzykowskiego na wyróżnienie zasługuje wsparcie dla samorządów powiatu kwidzyńskiego, mający na celu rozwój infrastruktury i społeczności lokalnej. International Paper Kwidzyn jest nie tylko jednym z największych i najstabilnieszych pracodawców w powiecie. Jest także partnerem społeczności lokalnej, poprzez udzielanie wsparcia rozlicznym przedsięwzięciom w zakresie infrastruktury i edukacji czy też udzielanie pomocy poprzez Fundację Opiekuńczą IP. Przyznany Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego jest nie tylko wyrazem uznania dla zasług Pana Marka Krzykowskiego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu, ale przede wszystkim podziękowaniem za okazane regionowi serce, życzliwość oraz zrozumienie.

Odbierając wyróżnienie, Marek Krzykowski podkreślił, że spośród otrzymanych do tej pory licznych nagród i wyróżnień, te nadane przez najbliższe otoczenie są najważniejsze.

Dotychczas, oprócz Marka Krzykowskiego, tytuły Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego nadano Jerzemu Majewskiemu,  Stefanowi Szczukowskiemu, Jerzemu Kozdroniowi, Leszkowi Czarnobajowi, Mirosławowi Potulskiemu i Cezaremu Grabarczykowi.