BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

 

baner2012

Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna ?
Etap I i Etap II

    

Mała obwodnica została zrealizowana w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna{więcej} ? Etap I i Etap II, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

Inwestycja tzw. małej obwodnicy została zrealizowana w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna ? Etap I i Etap II, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

W maju 2010 r. ukazała się publikacja pn. Starostwo na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego ? 14 projektów ze środków unijnych 2007-2013 ? Projekty Starostwa Powiatowego w Kwidzynie realizowane w powiecie kwidzyńskim. Jednym z prezentowanych w w/w opracowaniu jest projekt Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna ? Etap I i Etap II, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

W dniu 22.04.2010 r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynęła deklaracja zamknięcia pomocy dla projektu  Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna ? Etap I i Etap II, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej. Zgodnie z deklaracją Instytucja Zarządzająca RPO WP 2007-2013 wyraziła zgodę na zamknięcie projektu.

Zakończyły się prace budowlane w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna ? Etap I i Etap II, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych, środki własne na inwestycję zapewniły samorządy powiatu kwidzyńskiego i miasta Kwidzyn.

W dniu 4 listopada 2009 r. w Kurierze Kwidzyńskim ukazała się notatka prasowa (strona z przedmiotowej gazety) dotycząca trwających prac budowlanych w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna ? Etap I i Etap II, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

Trwają prace budowlane w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna ? Etap I i Etap II, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej. 

W czerwcu 2009 r. rozpoczęły się prace budowlane w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna ? Etap I i Etap II, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna ? Etap I i Etap II wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotowego zadania.

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego i nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna ? Etap I i Etap II wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotowego zadania.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP