BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Szanowny kliencie, informujemy że:

 1. Bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów, dopuszczeniem pojazdu do ruchu i prawami jazdy można załatwić, WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM LUB INTERNETOWYM UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY.
 2. Obsługa klientów w urzędzie odbywa się wg określonych zasad. Zapoznaj się z nimi.

  Szczegółowe zasady obsługi klientów

 

SPOSOBY ZAŁATWIENIA SPRAW:

 1. Bezpośrednio w Starostwie w godzinach przyjęć interesantów, po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu wizyty. Telefoniczna rezerwacja wizyt odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-9.00 pod numerem telefonu 55 646 50 00:
  • odbiór dowodu rejestracyjnego - wybrać 1 następnie 1;
  • w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów - wybrać 1 następnie 2;
  • w sprawach z zakresu praw jazdy - wybrać 1 następnie 3;
 1. Bezpośrednio w Starostwie w godzinach przyjęć interesantów, po wcześniejszej internetowej rezerwacji terminu wizyty:
  rezerwacja kolejki
 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego - przesyłając wniosek/zawiadomienie o załatwienie sprawy wraz z kompletem wymaganych dokumentów do tut. Wydziału na adres Starostwa.
 3. Składając komplet wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Interesantów w tut. Starostwie.
 4. Drogą elektroniczną opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP), za pośrednictwem: 

 

INFORMACJE TELEFONICZNE:

 1. Informacje we wszystkich sprawach można uzyskać pod numerami telefonów:·
  • Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego - (55) 646 5000 wew. 1 następnie 1
  • Rejestracja pojazdów i inne - (55) 646 5000 wew. 1 następnie 2
  • Prawo jazdy - (55) 646 5000 wew. 1 następnie 3
 1. W niektórych sprawach można kontaktować się bezpośrednio z merytorycznymi pracownikami pod numerami telefonów:
  • Rejestracja pojazdów, odbiory dowodów ko– (55) 646 5011, 15 lub 37,
  • Prawo jazdy – (55) 646 5032
  • Transport drogowy – (55) 646 5056
  • Zarządzanie ruchem - (55) 646 5035
  • Zarządzanie Kryzysowe – (55) 646 5035 

 

WAŻNE INFORMACJE:

Szanowny kliencie, PRZYGOTUJ SIĘ DO WIZYTY:

 1. Przybądź punktualnie na umówioną wizytę,
 2.  Przed przybyciem do wydziału na umówioną wizytę upewnij się, czy posiadasz:
  • prawidłowo wypełniony druk wniosku/zawiadomienia obowiązujący w Starostwie oraz wymagane dokumenty,
  • wymagane dokumenty niezbędne do odbioru dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy,
 1. W przypadku braku wniosku/zawiadomienia przybądź do wydziału odpowiednio wcześniej i uzupełnij dokumentację o brakujący dokument,
 2. Zapoznaj się z informacjami o sposobie załatwienia danej sprawy zamieszczonych w poszczególnych kartach usług w SPISIE KART

PAMIĘTAJ, że:

 1. Na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy tzw. covidowej, w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wydłużone zostały do 60 dni terminy na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu zarejestrowanego pojazdu oraz na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE ,
 2. Naruszenie terminów do zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu albo zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE jest zagrożone karą pieniężną w wysokości od 200 do 1 tys. zł,

 

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja