BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

 


Projekt pn. ?Początki najważniejsze?

Priorytet IX, Działanie 9.1  Poddziałanie 9.1.1
Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ul. Kościuszki 29 b; 82-500 Kwidzyn

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

Każde dziecko uczęszczające do przedszkola realizuje indywidualny program dostosowany do jego psychofizycznych możliwości. Program ten uwzględnia  treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

W związku z rezygnacją jednego z uczestników poszukujemy osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Rekrutacja odbywa się na podstawie utworzonego regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU      
?POCZĄTKI NAJWAŻNIEJSZE?

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21.03.2013 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie Nr UDA - POKL.09.01-22-094/12-00 pomiędzy Województwem Pomorskim (Instytucja Pośredniczącą), Powiatem Kwidzyńskim/Starostwem Powiatowym w Kwidzynie na projekt ?Początki Najważniejsze?, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z konkursem Nr 02/POKL/9.1.1/2012 ? I runda, ogłoszonym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Instytucja Pośrednicząca), Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno ? Wychowawczym w Barcicach opracował oraz złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn.?Początki najważniejsze?.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP