BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

?Zainwestuj w siebie ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego?
 projekt dofinansowany w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. i Poddziałanie 9.1.2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013?

 

Informacja promocyjna za miesiąc czerwiec 2010 r. dotycząca realizacji projektu ?Zainwestuj w siebie ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja promocyjna za miesiąc maj 2010 r. dotycząca realizacji projektu ?Zainwestuj w siebie ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego?

Informacja promocyjna za miesiąc kwiecień 2010 r. dotycząca realizacji projektu ?Zainwestuj w siebie ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego?

Informacja promocyjna za miesiąc marzec 2010 r. dotycząca realizacji projektu ?Zainwestuj w siebie ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego?

Samorząd Powiatu Kwidzyńskiego/Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Kwidzynie informuje, że w ramach projektu pt: ?Zainwestuj w siebie ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego?, kontynuuje realizację zajęć założonych w projekcie do realizacji na rok 2010.

W ramach projektu Powiatu Kwidzyńskiego/Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie ?Zainwestuj w siebie ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu styczniu 2010 r. kontynuowano realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów liceów ogólnokształcących Powiatu Kwidzyńskiego.

Samorząd powiatu kwidzyńskiego / Powiatowy zespół Ekonomiczno Administracyjny w Kwidzynie informuje że w ramach realizacji projektu pt: "Zainwestuj w siebie ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego?, zostały zrealizowane wszystkie zajęcia założone w projekcie do realizacji na rok 2009.

W ramach realizacji projektu zgodnie z zapisami zamieszczonymi we wniosku o dofinansowane w miesiącu listopadzie został złożony przez Beneficjenta pierwszy wniosek o płatność.

W związku z realizacją projektu pt:? Zainwestuj w siebie ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego? Powiat Kwidzyński / Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Kwidzynie informuje,

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP